pannerden tennis

Baanregelement

 1. De banen zijn het hele jaar opengesteld.
 2. Indien de toestand of het onderhoud van de banen dit nodig maakt, dient het spel te worden onderbroken om de nodige onderhoudsmaatregelen te kunnen treffen.
 3. Het bestuur kan voor wedstrijden of trainingen op bepaalde tijden één of alle banen reserveren. Dit wordt op het afhangbord of middels circulaire bekend gemaakt.
 4. Men mag uitsluitend met tennisschoeisel de banen betreden.
 5. Het dragen van tenniskleding op onze banen en elders tijdens competitiewedstrijden of toernooien waar de vereniging zich naar buiten presenteert, is verplicht.
 6. Er wordt met rackets en ballen van de leden zelf gespeeld.
 7. De banen en de oefenkooi mogen uitsluitend gebruikt worden door: A- leden, die in het bezit zijn van een bewijs van lidmaatschap voor het betrokken jaar of seizoenkaart houders. B- personen, die door onder sub. a bedoelde leden zijn geïntroduceerd.
 8. Het klimmen over netten, hekken en omheiningen is niet toegestaan.
 9. Alvorens te gaan spelen, brengen de spelers de baan in bespeelbare toestand (evt. vegen)
 10. Het is verboden het tennispark voor andere doeleinden te gebruiken dan als zodanig bestemd.
 11. Het bestuur heeft het recht om spelers die zich misdragen van de baan te sturen. Het bestuur kan zonodig deze spelers enige weken de toegang tot de banen ontzeggen.
 12. Als het park niet meer in gebruik is, dient de als laatste vertrekkende speler de poort af te sluiten.
 13. Met klachten of wensen richt men zich tot het bestuur.
 14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 15. Vrijtennis gaat voor wedstrijden op baan 3.