pannerden tennis

Contributie

De contributie voor het jaar 2018 wordt bepaald op € 85,- voor senioren en € 45,- voor junioren.

Junioren zijn die leden die op 1 januari 2018, 15 jaar of jonger zijn. Iedereen wordt verzocht de verschuldigde contributie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 mei 2018 over te maken.

Ons bankrekeningnummer is: NL 59 RABO 01418 40250 (Rabobank)

De contributie dient in z'n geheel overgemaakt te worden met vermelding van naam en voornaam.