Als je, om welke reden dan ook, je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je ons daarvan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen. Dit dient minstens één maand voor het begin van het nieuwe jaar te gebeuren, bij de ledenadministratie, dus vóór het nieuwe kalenderjaar.

Als we jouw afmelding niet tijdig ontvangen hebben, ben je over het nieuwe jaar gewoon contributie verschuldigd!