Dit jaar zullen de lessen verzorgd worden door Frans Beenen. Per jaar worden er minimaal 2 series van 8 lessen gegeven. De eerste serie zal in april van start gaan. De tweede volgt na de zomervakantie.
Lessen zullen worden gegeven op baan 3 en zullen 60 minuten duren. Opgave voor de lessen gebeurt via een inschrijf formulier dat t.z.t. door Frans Beenen verstrekt zal worden. Opgave, afzegging en de financiële afwikkeling zal ook via Frans gebeuren.
Junioren ontvangen eenmaal per jaar een bijdrage van € 20,= als tegemoetkoming in de kosten.